سلف سرویس سه
باقلاپلو با گوشت 50%
زرک پلو با مرغ 10%
مرصع پلو با مرغ 10%
شیرین پلو با مرغ 10%
آلبالوپلو با مرغ 10%
چلوی زعفرانی و خورش فسنجان 15%
ته چین مرغ
سالاد فصل
سالاد الویه
سالاد مکزیکی
سالاد اندونزی
سالاد فوتوش
سالاد کلم
بورانی اسفناج
کباب بختیاری 25%
کباب لقمه زعفرانی 50%
جوجه کباب 50%
خوراک زبان با سس قارچ
خوراک روتی با سس گریوی
چیکن استراگانف
بیف استراگانف
جوجه چینی با سس تارتار
لازانیا
دلمه رنگی
ژله میوه ای سه بعدی
کرم کارامل
شارلوت
نوشابه قوطی در دو رنگ
به ازای هر 100نفر یک عدد بوقلمون
سلف سرویس دو
باقلاپلو با گوشت 50%
زرک پلو با مرغ 15%
شیرین پلو با مرغ 10%
آلبالوپلو با مرغ 10%
چلوی زعفرانی و خورش فسنجان 15%
ته چین مرغ
سالاد فصل
سالاد الویه
سالاد مکزیکی
سالاد کلم
سالاد والدرف
بورانی اسفناج
خوراک زبان با سس قارچ
خوراک روتی با سس قارچ
خوراک چیکن استراگانف با سس بشامل
خوراک بیف استراگانف با سس بشامل
جوجه چینی با سس تارتار
کباب لقمه زعفرانی 50%
جوجه کباب 50%
ژله میوه ای سه بعدی
کرم کارامل
شارلوت
سینی سبزی جات فرنگی
نوشابه قوطی در دو رنگ
به ازای هر 100نفر یک عدد بوقلمون
سلف سرویس یک
باقلاپلو با گوشت 50%
زرک پلو با مرغ 15%
آلبالوپلو با مرغ 10%
چلوی زعفرانی و خورش فسنجان 15%
ته چین مرغ
سالاد فصل
سالاد الویه
سالاد مکزیکی
سالاد کلم
خوراک زبان با سس قارچ
روتی با سس گریو
چیکن استراگانف با سس شامل
کباب لقمه زعفرانی 50%
جوجه کباب 50%
لقمه زعفرانی 50%
ژله میوه ای
نوشابه قوطی
بورانی اسفناج
نوشابه قوطی در دو رنگ
دیس پرس دو
باقلاپلو با گوشت 50%
چلو زعفرانی 50%
جوجه 50%
لقمه زعفرانی 50%
سالاد فصل
ژله میوه ای
نوشابه قوطی
دیس پرس یک
باقلاپلو با گوشت 50%
زرک پلو با مرغ 50%
لقمه زعفرانی 50%
جوجه 50%
سالاد فصل
ژله میوه ای
نوشابه قوطی

 

پذیرایی قبل از شام
آب میوه طبیعی 5 نوع
بستنی نوع و میوه ای
شربت سن ایچ
چای و نسکافه
میوه و شیرینی 5 نوع
خدمات ویژه
اتاق عقد با خنچه عقد ثابت
گل آرایی اتاق عقد طبیعی
گل آرایی و شمع آرایی میزها طبیعی
گل آرایی جایگاه عروس طبیعی
گل آرایی و شمع آرایی میزشام طبیعی
شمع آرایی ورود لابی تالار
میزیادبود گل و شمع و آلبوم قسمت بانوان
آتش بازی زمان رقص سالن بانوان
سیستم صوتی اکو
خواننده 2 ساعت
نورپردازی و بخار
ورودی وسط هفته تا چهارشنبه
ورودی پنجشبه و جمعه
ورودی شب و روز اعیاد و مناسبت ها